Webinár Registrácia

Najnovšie informácie priamo od našich špecialistov

NA FLOWMON SPOLIEHAJÚ

Odoslaním formulára, súhlasíte so spracovaním a uložením vašich osobných údajov, ako je popísané v ochrane osobných údajov

Zlepšenie viditeľnosti do siete s využitím NDR

Riešenie NDR (Network Detection and Response) kombinuje schopnosti skenovania hrozieb s automatizovanými mechanizmami pre ich mitigáciu. Ide o neustále vyhľadávanie podozrivých alebo škodlivých údajov na sieti, diagnostiku týchto údajov a vyhodnocovania konkrétnej hrozby. Na základe tejto diagnostiky je možné aplikovať pravidlá pre ich mitigáciu a notifikáciu konkrétnym IT oddeleniam. Tieto typy riešení sa považujú za potrebné časti SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) v oblasti IRA (Incident Response Automation).

  • Dátum: 27.8.2019
  • Čas: 14:00-15:00
  • Prednášajúci: Roman Čupka & Michal Krátky

Webinár sa bude venovať primárne ukážkam na identifikáciu a automatizovanú, či poloautomatizvanú mitigáciu prevádzkových a bezpečnostných problémov na sieti bez toho, aby ho osoba konkrétneho IT oddelenia musel analyzovať a riešiť, a to pomocou sieťového monitoringu, SIEMu a firewallu, ktoré sú dnes bežne dostupné v infraštruktúrach väčšiny organizácií. Vysvetlíme si, prečo už nepostačuje ochrana len na perimetri a ako postupne riešenia NDR doplnia technológie EDR (Endpoint Detection and Response) v nadväznosti na každodennú prevádzku IT bezpečnosti v korelácii s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Neváhajte sa pýtať

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte

online@flowmon.com