Flowmon "dvacítka"

Specializovaný seriál 30 min online školení Flowmonu

Září až listopad, od 13:30 do 14:00
  • Zaškolení do problematiky počítačových sítí
  • Informace k architektuře Flowmonu
  • Zkušenosti s nastavením a konfigurací jednotlivých funkcionalit
  • Reálné příklady použití
  • Předpříprava na specializované certifikační školení Flowmonu

Školením vás bude provázat náš Martin Ševčík, Presales Engineer.

Registrujte se ještě dnes, počet účastníků je omezen

Odesláním formuláře, souhlasíte se zpracováním a uložením vašich osobních údajů, jak je popsáno v ochraně osobních údajů.

Program 20+1 školení

3.9.2020 – Technologie monitoringu sítí jako živého organizmu

8.9.2020 – Schéma fungování Flowmonu

10.9.2020 – Schéma fungování monitoringu uvnitř Flowmonu

18.9.2020 – Konfigurace sondy (IFP)

22.9.2020 – Základní konfigurace systému kolektoru (FCC)

24.9.2020 – Základní konfigurace kolektoru (FMC)

29.9.2020 – Orientace v modulu Monitorovací centru (FMC)

1.10.2020 – Používání filtrů jako základ (FMC)

15.10.2020 – Vytvoření profilů podle potřeby (FMC)

20.10.2020 – Vytvoření kapitoly reportu a alertů dle potřeby (FMC)

22.10.2020 – Praktické používání Monitorovacího centra – troubleshooting (FMC)

27.10.2020 – Záchyt provozu a investigace problémů (FPI)

29.10.2020 – Jak funguje detekce hrozeb a anomálií (ADS)

3.11.2020 – Základní nastavení systému detekce (ADS)

5.11.2020 – Falešné poplachy nikdo nechce (ADS)

10.11.2020 – Nastavení perspektiv a automatizace, reportů, alertů a spolupráce se SIEMy (ADS a FPI)

12.11.2020 – Praktické příklady použití pro lov hrozeb (threat hunting) a forénzní analýzy (ADS)

18.11.2020 – Jak funguje monitoring aplikací, základní nastavení (APM)

24.11.2020 – Praktické příklady použití – aletry, reporty, analýza a troubleshooting (APM)

26.11.2020 – Centrální Dashboard – jednotný pohled na naši síť

1.12.2020 – 20+1 tipy, triky, novinky

Neváhejte se zeptat

Neváhejte se zeptat

V případě problémů s registrací kontaktujte Romana.