Monitoring a detekcia hrozieb v interoperabilnom IT/OT prostredí

V spolupráci s

Ako na Zákon o kybernetickej bezpečnosti s Flowmonom & Claroty

  • 5.5.2020
  • 14:00-15:30 (CEST)
  • Roman Cupka (Principal Consultant CEE)
  • Michal Krátky (Presale Engineer SK)
  • Martin Fábry (Critical Infrastructure Cybersecurity Consultant | SCADA ICS/DCS | IoT | IIoT)

Členské štáty Európskej únie museli zapracovať prvú európsku legislatívu o kybernetickej bezpečnosti do 9. mája 2018 vyplývajúcej zo smernice EP a Rady (EÚ) 2016/1148 . V Českej a Slovenskej republike je legislatíva známa ako Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ten v jednoduchosti identifikuje a popisuje povinnosti pre orgány štátnej správy, prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb. Veľká časť orgaizácií, vrátane prvkov kritickej infraštruktúry, prevádzkuje dva typy prostredí - IT (Information Technologies) a OT (Operational Technologies), známejšie pod pojmom ICS (SCADA).

 

V tomto webinári si predstavíme niektoré dôležité články smernice, paragrafy a vyhlášky zákona. Ukážeme si, ako realizovať monitoirng, detekciu a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov v interoperabilnom IT/OT prostredí. Prejdeme si jednotlivé prípady použitia a nastavenia systémov Flowmon (IT) a Claroty (OT) práve pre oblasť reflektovania legislatívy tak, aby organizáciám pomohli splniť určité povinnosti a aj zo zákona povinný audit kybernetickej bezpečnosti.

Neváhajte sa pýtať

V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte

online@flowmon.com